Czy mięso kurczaków<br />
zawiera antybiotyki?

Czy mięso kurczaków
zawiera antybiotyki?

Polskie i unijne prawo nie zakazuje podawania kurczakom antybiotyków, ale tylko wyłącznie w celach leczniczych. Nie znaczy to jednak, że panuje w tym temacie zupełna dowolność. Aplikowanie ptakom antybiotyków podlega ścisłej kontroli weterynaryjnej i wielu ograniczeniom. Kurczaki leczone za pomocą antybiotyków lub innych leków poddawane są karencji. Zgodnie z prawem musi upłynąć odpowiednio dużo czasu od momentu podania leku do chwili  uboju w tym okresie antybiotyki w organizmie drobiu ulegają całkowitemu rozkładowi. Stosowanie się do wymaganych procedur gwarantuje,  że mięso kurczaków, które trafia do sprzedaży, jest bezpieczne dla konsumentów i nie zawiera szkodliwych dla ludzi substancji.

 

Hodowla Kurczaka Zagrodowego prowadzona jest na specjalnych zasadach, które wykluczają podawanie antybiotyków podczas całego chowu. W przypadku zaistnienia choroby kurczaki są natychmiast odseparowywane od reszty stada i poddawane leczeniu ale nigdy już nie będą sprzedawane pod marką Zagrodowy

 

Wniosek:
Przekonanie, że mięso kurczaków jest nafaszerowane antybiotykami należy włożyć między bajki. Zdecydowanie jest to MIT. W odniesieniu do Kurczaka Zagrodowego jest to wręcz niemożliwe.