Wolno rośnie
w zgodzie z naturą

Kurczak Zagrodowy jest specjalnej rasy wolnorosnącej pochodzącej od kury wiejskiej. Czas chowu Zagrodowego jest o połowę dłuższy niż standardowego kurczaka i trwa min. 56 dni. Dzięki temu rośnie i rozwija się w sposób naturalny, bez pośpiechu, systematycznie przybiera na wadze.

Wolno rośnie
w zgodzie z naturą

Wolno rośnie
w zgodzie z naturą