Kampania ze smakiem czyli zagrodowy mediach

Kwiecień 2016

Wiosną 2016 marka Zagrodowy prowadziła ogólnopolską kampanię prasową zaplanowaną przez Havas Media.
Efektem zintensyfikowanych działań na rynku wydawniczym były publikacje w mediach ogólnopolskich, m.in. takich tytułach, jak: Olivia, Kobieta i życie, Naj, Tele Tydzień, Życie na gorąco. Przez cały czas trwania kampanii marka otrzymywała wsparcie PR. Działania te wzmacniały wizerunek marki Zagrodowy jako naturalnej, godnej zaufania i dedykowanej osobom dbającym o zdrowie. Kampania przybliżyła konsumentom najważniejsze informacje na temat chowu i korzyści płynących z obecności kurczaka Zagrodowego w codziennym menu.