Gospodarstwa, które mogą chować Kurczaka Zagrodowego, są starannie przez nas wyselekcjonowane. Cały proces chowu na każdym etapie jest ściśle kontrolowany i nadzorowany przez służby weterynaryjne i zootechniczne.

Nasi eksperci również ściśle współpracują z właścicielami gospodarstw, doradzając im w prowadzeniu stad, aby kurczęta były chowane w zdrowiu i dobrostanie.

Reasumując, cały proces chowu od pisklęcia, przez paszę, po warunki bytowe kurczaków są przez nas nadzorowane, dlatego konsument może mieć pewność, że otrzymuje produkt wysokiej jakości.


Pod stałą
kontrolą