Zalecana ilość poszczególnych produktów, jakie powinny znaleźć się w diecie zależy od wielu czynników m.in. od płci, wieku, masy ciała czy stanu zdrowia. Cenne składniki odżywcze pochodzą z różnych źródeł i wzajemnie się uzupełniają. Obecność jednych produktów determinuje ilość drugich. Zalecane jest możliwie największe urozmaicenie menu, by w ten sposób pokryć zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Racje pokarmowe, opracowane dla zdrowej dorosłej osoby, dostarczającej organizmowi około 2000 kcal dziennie, zakładają obecności od 70 do 100 g różnego rodzaju mięs i drobiu dziennie. W praktyce, jednorazowo ilości te mogą być większe kosztem mniejszych ilości innych elementów diety.

cofnij