Logo Poznaj dobrą żywność

Jedno z najbardziej rozpoznawanych w Polsce wyróżnień – znak „Poznaj Dobrą Żywność” – zostało przyznane Kurczakowi Zagrodowemu z Podlasia. Nadawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikat potwierdza wysoką i stabilną jakość produktu marki Zagrodowy. Certyfikat PDŻ objął Kurczaka Zagrodowego oraz jego elementy (filety, uda, nogi, podudzia i skrzydła). Aby go uzyskać, produkty pod marką Zagrodowy musiały spełnić szereg restrykcyjnych wymagań związanych m.in. ze składem surowcowym, zawartością składników odżywczych czy metodami wytwarzania. Kryteria oceny zostały opracowane przez Kolegium Naukowe, w skład którego wchodzą wybitni eksperci z dziedziny żywienia, uprawy roślin, hodowli zwierząt, zdrowia, prawa oraz ekonomii.

cofnij